O sekci DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE

Mise

Posláním sekce DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE je prosazování duševního zdraví a rozvoje dětí a dospívajících prostřednictvím politiky, praxe a výzkumu. Podporuje studium, léčbu, péči a prevenci duševních a emocionálních poruch a postižení dětí, adolescentů a jejich rodin s důrazem na spolupráci mezi profesemi psychiatrie dětí a mládeže, psychologie, sociální práce, dětského lékařství, veřejného zdraví, ošetřovatelství, vzdělávání, sociální vědy a další relevantní obory. Pro dosažení svého poslání jsme přijali směrnice a principy etiky v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících.

Cíle

Cílem sekce DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE pro následující roky je:

  • podporovat organizace zaměřené na podporu duševního zdraví dětí a dospívajících;
  • šíření informací a podpora vzdělávání prostřednictvím multidisciplinárních studijních skupin, kongresů, publikací a dalších vzdělávacích iniciativ;
  • podpořit multidisciplinární, mnohonárodnostní výzkum a klinickou praxi v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících (CAMH).