Kdo jsme

Posláním Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP je práce na zlepšování duševního zdraví a rozvoje dětí a dospívajících prostřednictvím vzdělávání, praxe a výzkumu. Podporujeme studium, léčbu, péči a prevenci v oblasti duševních poruch dětí, adolescentů a jejich rodin s důrazem na spolupráci mezi profesemi jako jsou pedopsychiatrie, psychologie, sociální práce, dětské lékařství, veřejné zdravotnictví, ošetřovatelství, vzdělávání, sociální vědy a další relevantní obory. Pro dosažení svého poslání jsme přijali směrnice a principy etiky v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících.

brothers, boys, children

Legislativa a etika v oboru dětské a dorostové psychiatrie

Vzdělávací materiály

videa

Videa

Krátká výuková videa, která mohou posloužit jako informační zdroj pro okamžitou pomoc.

clanky

Články

Publikované texty od autorit v oboru, které mohou zaujmout, inspirovat i pomoct.

odkazy

Odkazy

Nenašli jste odpovědi na Vaše otázky? Zkuste navštívit odkazy, které jsme pro Vás vybrali.

lifestyle, nature, ease

Naše cíle

Sekce dětské a dorostové psychiatrie si stanovila pro následující roky tyto cíle:

zvýšit dostupnost pedopsychiatrické péče pro děti a dorost

rozšiřovat a modernizovat síť služeb

podílet se na reformě psychiatrické péče v ČR

vyvíjet aktivity ke zvyšování personálních kapacit v oboru

vzdělávat prostřednictvím odborných publikací, mediálních vystoupení, kongresů

  a dalších vzdělávacích iniciativ

podpořit multidisciplinární klinickou praxi v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících